De grote meerderheid van de mensen heeft een verkeerd beeld van de ziekte.
Heel vaak horen wij :
"Kinkhoest ? Een vervelende hoest, meer niet...
Elk kind moet het ooit doormaken...
"

FOUT !

 

WAT U ABSOLUUT MOET WETEN

 

Kinkhoest is een ERNSTIGE infectie van de luchtwegen.

Baby's kunnen er bijkomend een longonsteking door ontwikkelen, er onomkeerbare zware hersenbeschadigingen aan overhouden, en er ook aan dood gaan.

De geproduceerde toxines zijn heel agressief en breken gewoon de goede werking van de vitale organen af: longen, nieren, lever ...wat een septisch shock gaat veroorzaken en op het einde, een hartstilstand.

Niet-geïmmuniseerde kinderen of volwassenen kunnen besmet worden en op die manier, andere mensen infecteren, en dus ook nog niet-gevaccineerde baby's. Hoe ? Gewoon door te hoesten, niezen of zelfs gewoon te ademen in de omgeving van een baby.

Antibiotica kunnen alleen de infectie stoppen, maar voor de reuzengrote schade veroorzaakt door de toxines is er geen enkele behandeling, en voor een zuigeling wordt het hier tragisch.

 

1 - DE ZIEKTE KUNNEN HERKENNEN

Het begint zoals een verkoudheid, een lopende neus, niesbuien, bijna geen tot geen koorts, en af en toe, een hoestje.

Hoestbuien worden onbeheersbaar, baby snakt naar adem, kan stikken en braken.

Sommige baby's zullen zelfs helemaal niet hoesten, maar hun kwetsbare longen stoppen met ademen.

Adolescenten en volwassenen zullen gewoon lijden aan een vervelende hoest die niet weg gaat, of zelfs helemaal geen symptomen vertonen. Zo zijn ze drager van de bacterie zonder er zich bewust van te zijn en zo kunnen ze heel veel andere mensen besmetten.

 

2 - BESCHERM UW BABY

Er bestaat een gevaarlijke dodelijke zone tussen de geboorte en de eerste vaccinaties. Houd mensen met een hoest ver van je baby gedurende die maanden.

Pas een maand na de derde prik gaat baby genieten van een bescherming van ca. 90 % (dwz vanaf de 5de maand in België)

Vermijd drukke plaatsen waar veel mensen rondlopen zoals winkels, kermissen, tentoonstellingen, enz ...Alles onder controle zullen we niet hebben, maar we kunnen wel de risico's beperken

Pas op, er zijn mensen en ook baby's bij wie vaccins helemaal niet werken. Dus, zelfs gevaccineerd, mocht u twijfels heben over een verdachte hoest, vraag aan uw dokter om een test (kinkhoeststrip)

EEN VROEGE DIAGNOSE IS VAN LEVENSBELANG VOOR UW BABY.

 

3 - VOORKOMEN

De enige manier om te vermijden dat de ziekte zich verspreidt blijft zelf niet besmet te worden. Hoe ?

Door uzelf te laten vaccineren, met een herhaling om de 10 jaar

Bent u toekomstige mama ? Vraag zeker een booster tijdens het 2de of 3de trimester van de zwangerschap.

Is uw toekomstige onthaalmoeder gevaccineerd ? En het personneel van het kinderdagverblijf?

Een booster is ook aanbevolen voor de grootouders en voor iedereen die in aanraking zal komen met uw baby. Dat heet de "cocoon" vaccinatie.

VERGEET NOOIT : volwassenen die kinkhoest hebben zullen denken dat ze enkel een gewone verkoudheid hebben, maar ze beseffen niet dat op dat moment hun onschuldige hoest de dood kan betekenen voor een baby.

 

Aanbevelingen Belgische Hoge Gezondheidsraad

HGR

 

Onderstaande tabel geeft een vereenvoudigde uitleg over kinkhoest.
Een meer uitgebreide en gedetailleerde versie is te vinden via deze : link

Vragen Antwoorden
Verantwoordelijke voor de ziekte? Een bacterie (Bordetella Pertussis) en de toxines, giftige stoffen die ze produceert.
Is kinkhoest besmettelijk? JA, ZEER BESMETTELIJK en vooral tijdens de eerste fase waarin de ziekte zich onopgemerkt verspreidt omdat er nog geen symptomen zijn.
Wijze van besmetting? Langs de mond, door in contact te komen met de minuscule druppeltjes speeksel die een besmette persoon verspreidt, door o.a. hoesten en niezen. Een niesbui kan deze deeltjes een tiental meter in het rond verspreiden.
Duur van de incubatieperiode? Gemiddeld 5 tot 21 dagen.
Eerste symptomen? Een simpele verkoudheid, loopneus, niesbuien, lichte hoest, weinig tot geen koorts, gedurende 1 à 2 weken.
En nadien? Talrijke zeer krachtige hoestbuien gevolgd door een lange fluitende ademhaling : hanengekraai.
Complicaties? Verstikking, braken, ademstilstand, hart- en hersentrauma's.
En bij baby's? Aantasting van de longen, stuiptrekkingen, hersenbeschadiging, oogletsels, hersenvliesontsteking kan zware psychomotorische problemen veroorzaken.
Effect van de toxines? Kort gezegd, vergiftigen ze heel het organisme, te beginnen met het vernietigen van de longblaasjes. Vervolgens ontregelt ze de werking van de andere organen die op den duur ook zeer grote beschadigingen kunnen vertonen (vb. nieren, lever, ...).
Is de ziekte dodelijk in alle gevallen? NEEN, maar baby's die nog niet gevaccineerd zijn zijn kwetsbaar en hebben geen enkele weerstand tegen de vermenigvuldiging van de bacterie. De bacterie is levensgevaarlijk voor kinderen tot 2 jaar. Zij moeten zoveel moeite doen bij het ophoesten van de slijmen dat hersenbloedingen niet uit te sluiten zijn, met soms zeer ernstige gevolgen voor de toekomst.
Wordt de diagnose kinkhoest gemakkelijk gesteld? NEEN, zeker bij baby's zijn de symptomen zeer afwijkend. Een kleine verkoudheid wordt een zeer zware verkoudheid, tot daar niks alarmerend, maar dan, één of andere complicatie met soms een fataal gevolg. Men wijdt het overlijden aan één van die complicaties maar het is goed mogelijk dat kinkhoest hier achter zit. Het aantal officiële geregistreerde overlijdens is niet enorm maar het is slechts het topje van de ijsberg.
Kan men de ziekte doorgeven zonder zelf ziek te zijn? JA, bij een volwassene kan kinkhoest zich uiten in een gewone aanhoudende droge hoest en als u tijdens deze periode in contact komt met een pasgeborene, is het meer dan waarschijnlijk dat hij de ziekte oploopt. De kans hierop is om en bij de 80%. Een volwassene kan zelfs enkel drager zijn van de ziekte zonder enig symptoom te hebben. Maar hij kan de ziekte op dat ogenblik wel overdragen op anderen, waaronder kwetsbare baby's.
Bestaat er een behandeling? NEEN, men geeft wel antibiotica om de kiem te doden en de besmetting te stoppen, maar tegen de schade veroorzaakt aan het organisme door de toxines kan er NIETS worden gedaan, ééns dit proces aan de gang is kan het niet meer gestopt worden. Een reden te meer dat moet vermeden worden om met de bacterie in aanraking te komen.
Kan men dit vermijden? Men kan het risico zo veel mogelijk verminderen door te vermijden om zelf besmet te worden en zo anderen te bemetten.
Hoe? Door zich te laten vaccineren. Wanneer men gevaccineerd is kan men geen drager meer van de ziekte zijn en en kan men anderen dus ook niet meer besmetten. Dat is de enige manier om te vermijden dat kinkhoest zich verspreidt.
Wie moet zich laten vaccineren? Het ideaal zou zijn: iedereen, maar vooral toekomstige ouders, van wie de laatste vaccinatie dateert van meer dan 10 jaar geleden. En ook iedereen die met de toekomstige baby in contact komt : grootouders, grote broers en zussen, alle naaste familieleden en vrienden die regelmatig op bezoek komen. Het personeel van de materniteit, kinderafdeling, kinderdagverblijven, onthaalmoeders, kortom, iedereen die beroepshalve in contact komen met zuigelingen. En vanzelfsprekend de baby zelf zo snel mogelijk (vanaf 8 weken).
Wanneer? Voor de mama : tussen week 24 en 32 van de zwangerschap
Voor de papa en de familie, ergens tijdens de zwangerschap zodat zij nog voor de geboorte antistoffen hebben aangemaakt.
Ja, maar ik werd als kind toch gevaccineerd! Het vaccin dat je als kind kreeg is na ongeveer 10 jaar uitgewerkt. Je moet je dus opnieuw laten vaccineren, anders kan je de ziekte opnieuw krijgen en overdragen.
Ja, maar ik heb als kind kinkhoest gehad en heb dus toch voldoende antistoffen aangemaakt! FOUT, net zoals na een vaccinatie verdwijnen ook hier de antistoffen mettertijd. Je moet je dus toch laten vaccineren.
Zijn er redenen om bepaalde mensen NIET te vaccineren? Ja, maar alleen in heel specifieke gevallen:
1) Een ernstige allergische reactie of overgevoeligheid voor een bestanddeel van het vaccin, die zich in het verleden geuit heeft, of een ernstige allergische reactie na een eerdere vaccinatie met kinkhoestvaccin
2) Encephalopathie (hersenontsteking) binnen de 7 dagen volgend op een vorige vaccinatie met kinkhoestvaccin
Uitstel van vaccinatie met kinkhoestvaccin is aangewezen als iemand een neurologische aandoening (vb epilepsie) heeft die nog niet gestabiliseerd is (d.w.z. de diagnose is nog niet helemaal duidelijk of de behandeling staat nog niet op punt). Zo iemand laat zich best pas vaccineren als de diagnose zeker is, en als zijn behandeling op punt staat.
En de patiënten met een chronische ziekte dan ? Zij mogen gevaccineerd worden met kinkhoestvaccin. Er is kans dat het vaccin bij hen minder goed werkt, maar dat is geen reden om niet te vaccineren.
Zijn er nog andere vaccinaties voor andere kinderziekten die zouden herhaald moeten worden? Voor mazelen bof rubella is een tweede dosis aanbevolen rond de leeftijd van 10 jaar. Wie die niet gekregen heeft laat die best nog toedienen. Verdere herhaling is niet nodig, tenzij bijv. bij zwangerschapscontrole een negatieve rubella titer (afwezigheid van antistoffen) gevonden wordt. Andere kindervaccins hoeven niet herhaald, tenzij evt bij reizen naar bepaalde landen.
Wat als bejaarden met de kinkhoestbacterie in contact komen? In het kader van de cocoonstrategie laten oma’s en opa’s van jonge kinderen zich best vaccineren. Voor andere bejaarden wordt het momenteel niet aangeraden omdat het hen weinig voordeel oplevert.
Wanneer is je baby eigenlijk volledig beschermd ? Vanaf de eerste vaccinatie is er wat bescherming, maar ze bereikt haar maximum (rond de 90%) pas een maand na de 3de dosis (aanbevolen op 4 maanden). De dosis op 15 maanden is nodig om de bescherming te laten voortduren.
Hoeveel kost een vaccin ? Sinds 01 juli 2014 is Boostrix levenslang GRATIS voor alle inwoners van Vlaanderen, dwz met een rappel om de 10 jaar
CONCLUSIE : Omdat een knuffel dodelijk kan zijn,
HERVACCINEER DE GROTEN OM DE ALLERKLEINSTEN TE BESCHERMEN a.u.b. Lore

 

Terug naar bovenHartelijk dank aan Professor Pierre Van Damme en Dokter Heidi Theeten van de Universiteit Antwerpen
en Dokter Geert Top, Toezicht Volksgezondheid, Infectieziektebestrijding en Vaccinaties
voor de samenwerking en hun steun in onze strijd tegen kinkhoest.


tweet